Netwerk van bedrijven met deskundigheid op het gebied van brandveiligheid
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Blusgas

Blussing: beperk productiestilstand
Inert blusgas
Chemische gas
Toepassingen blusgassen
Advies, service en onderhoud
Toepassing blusgassen

Toepassingen blusgassen

Inerte gassen zoals IG55 zijn niet corrosief, niet elektrisch geleidend blusmiddel en veroorzaakt geen directe of indirecte schade aan gevoelige apparatuur.

Zijn dan ook zeer geschikt voor de brandbeveiliging van waardevolle voorwerpen, onvervangbare documenten en elektronica. Deze gassen zijn veilig en schoon voor omgeving, mens en milieu.

Onze partners