Netwerk van bedrijven met deskundigheid op het gebied van brandveiligheid
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Project Relaishuizen

Project Relaishuizen

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Het spoornetwerk wordt 24/7 ingezet om reizigers en goederen veilig en op tijd op bestemming te laten komen. ProRail is de railinframanager van het Nederlandse spoorwegnet.

Relaishuizen van ProRail huisvesten spoor vitale apparatuur. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen van het spoornetwerk dient het gebouw te worden beveiligd tegen brand. In een relaishuis zijn elektrische verbruikers aanwezig. Risico op brand is door kortsluiting of oververhitting. De risico’s bestaan uit schade aan spoor vitale apparatuur, doordat een brand niet tijdig wordt ontdekt, gesignaleerd en niet tijdig wordt geblust.

Van Anton Rail & Infra, het bedrijf dat in hoofdaanneming deze opdracht uitvoert voor ProRail, hebben we nu opdracht gekregen om er voor te zorgen dat deze continuïteit voor 6 relaishuizen wordt gewaarborgd door het plaatsen van een automatisch detectie- en Novec1230 blusgassysteem. Detecteren in een zeer vroegtijdig stadium, zodat er een calamiteit kan worden voorkomen.

De te beveiligen ruimten worden voorzien van SDAU rookaanzuigsystemen voor het verzorgen van een voor- en hoofdalarm. Dit in combinatie met optische rookmelders. Een compleet automatisch detectie- en blusgassysteem in 6 relaishuizen. Sonatech realiseert dit project met eigen detectie producten uit de DEF Group.

 

Onze partners