Netwerk van bedrijven met deskundigheid op het gebied van brandveiligheid
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Aankondiging! Samenwerking Extinctium B.V. met ExxFire B.V.

Aankondiging! Samenwerking Extinctium B.V. met ExxFire B.V.

Aankondiging!

Samenwerking Extinctium B.V met ExxFire B.V.

Extinctium B.V. (onderdeel van de DEF Group) is leverancier/installateur van automatische detectie- en blusgassystemen voor bedrijf kritische ruimten.

Onder bedrijf kritische ruimten worden ruimten verstaan, die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, zoals server- en technische ruimten (o.a. MCC-, HS-, LS-ruimten). Deze ruimten worden tegenwoordig voor 99,9% voorzien van snelle detectie in combinatie met een blusgassysteem, dat veilig is voor mens, dier en product; Extinctium IG55 (inert gas mengsel gebaseerd op 50% Stikstof (N2) en 50% Zuurstof (O2)). De algehele ruimte wordt bij de ruimte blussing beveiligd. De serverkasten en technische kasten zijn dan voldoende open om het blusgas binnen te laten dringen.

Nu zijn er ook server-, MCC- of LS- kasten, die nagenoeg helemaal gesloten zijn en soms ook in een grote (productie) hal staan opgesteld. Ruimte blussing wordt dan een enorme kostenpost.

Voor deze problematiek hebben we gezocht naar een product, die hier invulling aan kan geven. Extinctium B.V. is hiervoor  de samenwerking aangegaan met ExxFire B.V. om hun oplossing toe te passen waar mogelijk.

Zijn  kasten dicht, dan kan er worden volstaan met een ‘stand alone’ kastblussing systeem gebaseerd op het blussen met alleen N2. Drukloze generatoren, die na activatie alleen N2 produceren en de afgemeten benodigde hoeveelheid in de kast blazen. Het detectie systeem bestaat uit een rookaanzuigsysteem gebaseerd op 3 rookdetectoren. Het blusgas zal op basis van 2-melder afhankelijkheid worden geactiveerd. Een ideale oplossing voor productie bedrijven met een grote diversiteit aan kasten verspreid over grote ruimten.

ExxFire B.V. biedt een PFAS vrij blusgassysteem. Deze groene oplossing past bij Extinctium B.V. Geen CO2 of aerosol oplossing maar blussen met N2. De compacte oplossingen kunnen op of in de kasten worden geplaatst. Server- of electrical kasten tot een volume van 4,5m3 kunnen worden beveiligd.

Onze partners